Szolgáltató

Cégszerű elnevezés:   Völgyerdő Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám:   20-09-076239
Adószám:   26545738-2-20
Székhely:   8821 Nagybakónak, Magyar utca 5.

Általános rendelkezések

1. Szolgáltatás

A szolgáltatás tárgya a MunkaLap, Fuvar, RakTár, ÜgyfélTár, SzámlaTömb és GumiHotel szoftverek változatai (továbbiakban: szoftver), a szoftverek használatba bocsátása, valamint a szoftverekhez nyújtott támogatás (továbbiakban: szolgáltatás). A Felhasználó a szoftverek bizonyos funkcióinak használatáért és a szoftverekhez nyújtott szolgáltatások igénybe vételéért cserébe licencdíj fizetésére köteles. A felhasználó használati joga a megjelent mindenkori legfrisebb szoftververziókra keletkezik a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) meghatározott feltételekkel. A szoftver frissítése a felhasználó feladata és kötelessége. A legfrisebb szoftververziók letölthetők a Szolgáltató hivatalos honlapjáról: http://munkalapszoftver.hu (továbbiakban: hivatalos honlap).

2. Alkalmazás

A Felhasználó jelen ÁSZF-et a Szolgáltatás igénybevételével önmagára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételekről tájékoztatásban részesült és azokat elfogadja.

Licencdíjak

3. Licencjog

A szoftver használatának jogáért a Felhasználó szoftverpéldányonkénti licencdíj fizetésére köteles, amely határozott időre szólhat és előre fizetendő, kivéve, ha ingyenes licencre jogosult. A szoftverlicenc megvásárlásával a Felhasználó másra át nem ruházható, határozott időre szóló jogot kap arra, hogy a szoftver fizetős részeit határozott ideig határozott példányban korlátozásmentesen használhassa (továbbiakban licencjog).

4. Licencdíj

A licencdíj összege az új licenc megrendelése és a már meglévő vagy lejárt licenc meghosszabbítása esetén különbözhet. A tárgyév kezdete a szoftverlicenc első megrendelésének időpontja. Újabb szoftverpéldányra történő licencjog vásárlás esetén az újabb szoftverpéldányra vonatkozó éves licencdíjnak csupán a következő lejáratig hátralevő idővel arányos részét kell megfizetni. A licencdíj befizetésének elmulasztása esetén a szoftver újraaktiválásának hiányában a szoftver automatikusan aktiválatlan állapotba kerül. Az aktuális licencdíjakat a honlap Árak menüpontjában tekintheti meg, a Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

5. Licenchosszabbítás

A licenchosszabbítást a lejárat előtti 1 hónap és a lejárat utáni 1 hónap közötti időszakban lehet megtenni. A licenc lejártának pontos időpontjáról a program 2 héttel a lejárat előtt figyelmezteti, a szolgáltató pedig e-mailben értesíti a Felhasználót. A licenchosszabbítás díja a hivatalos honlapon közölt díj. Amennyiben a szoftverlicencet a lejáratot követő 1 hónapon belül nem hosszabbítja meg, a szoftverlicenc érvényét veszti és ezt követően a szoftverlicenc újbóli megrendelése szükséges, amelyre a honlapon található aktuális árak vonatkoznak.

Telepítés, aktiválás

6. Ingyenes és aktiválatlan szoftver

Az ingyenes Szoftver bizonyos komponensei korlátozás nélkül használhatók, más komponensei korlátozásokkal használhatók. A nem ingyenes és nem aktivált Szoftver szintén csak bizonyos korlátozásokkal használható. Az aktiváláskor és az aktiválás megszűnésekor a Szoftver az adatbázisában rögzített adatokat hiánytalanul megőrzi.

7. Az aktiválás és feltételei

Az aktiválás során a Szolgáltató egy számokból és betűkből álló kódot (továbbiakban aktiváló kód) küld a Felhasználónak. Az aktiváló kód határozott időre aktiválja a szoftvert és/vagy annak egyes moduljait egy szoftverpéldányban, attól függően, hogy a Felhasználó mely modulok használati jogát rendelte meg. Az aktiváló kódot a telepített, még aktiválatlan vagy már aktivált szoftverbe beírva az aktiváló kód által meghatározott modul vagy maga a szoftver aktiválttá válik az aktiváló kód által meghatározott időre. Az aktivált modul vagy szoftver az aktiváló kód által meghatározott ideig korlátozások nélkül használható. Az aktiválás feltételei: megrendelt modulok vagy a szoftver éves licencdíj előre történő befizetése. Az aktiválást szoftverpéldányonként el kell végezni. Az aktivált szoftverpéldányt vagy a Szolgáltatótól kapott aktiváló kódot a Szolgáltató külön engedélye nélkül a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen más birtokába vagy használatába.

8. Többszörös aktiválás korlátozása

A szoftverhez biztosított aktiváló kód kizárólag egyetlen szoftverpéldány aktiválását teszi lehetővé. Az aktiváló kód egynél többször történő felhasználása nem engedélyezett.

9. Újratelepítés

Ha technikai vagy más okból a szoftverpéldány újratelepítésére van szükség, a Szolgáltató ingyenesen biztosít aktiváló kódot, azzal a feltétellel, hogy a korábbi szoftverpéldány nem használható tovább aktivált formában.

Használati feltételek

10. Feltételek

A szoftverek használatának feltétele a számítógépes és egyéb alapismeretek megléte, például, de nem kizárólagosan:

 • fájlrendszer ismerete
 • ablakrendszer használatának ismerete
 • adatbeviteli mezők és más ablakelemek használatának ismerete
 • adatbáziskezelés alapismeretek
 • készlet- és raktárkezelés alapismeretek (amennyiben készlet- és raktárkezelést végeznek)
 • pénzügyi alapismeretek (amennyiben pénzügyi tranzakciókat végeznek)
 • számlázási alapismeretek (amennyiben számlázást végeznek)

11. Korlátozások

Nem jogosultak a szoftver licenc vásárlásra és a szoftverek használatára azok a magánszemélyek, jogi személyek és szervezetek, amelyek, vagy amelyek vezetője, vagy amelyek tulajdonosa a következőkben felsorolt tevékenységek bármelyikét végzi:

 • az etikai kódexünkkel ellentétes tevékenység
 • jogellenes tevékenység
 • etikátlan vagy erkölcstelen tevékenység
 • állatok életének kioltása, élőlények szenvedésének okozása vagy jelentős természetrombolás (pl. vadásztársaságok, vágóhidak, bizonyos sintértelepek, bizonyos kutyatenyésztők, erdészeti társaságok, cirkuszok)
 • élő haszonállatok szállítása, állatokból készült termékek szállítása és forgalmazása (pl. húsboltok, bőrtermék boltok, hússzállító és bizonyos élőállat szállító vállalkozások)
 • életek kioltására készült eszközök gyártása vagy forgalmazása (pl. fegyverboltok, fegyvergyártók)
 • áltudományos, téves nézetek vagy azokon alapuló termékek terjesztése (pl. homeopaták, méregtelenítő termékek)
 • áltudományos alapon végzett gyógyító tevékenység (pl. természetgyógyászok, jósdák)

12. Terméktámogatás

A licencszerződés ideje alatt a Felhasználó terméktámogatási szolgáltatásban részesül, amelynek feltétele az éves licencdíj megfizetése. A terméktámogatás a következő szolgáltatásokat foglalja magába:

 • ügyfélszolgálat
 • hibajavítás
 • továbbfejlesztés (a továbbfejlesztés irányát és részleteit a Szolgáltató határozza meg, a Felhasználó javaslatokat tehet, de a Felhasználó által kért vagy javasolt fejlesztéseket a Szolgáltató nem köteles elvégezni)
 • jogi változások követése
 • java alaprendszer változásainak követése
 • operációs rendszer változásainak követése
 • szoftverfrissítések elkészítése

A terméktámogatás nem tartalmaz:

 • hálózatépítési szolgáltatásokat (számítógépek közötti kapcsolat kiépítése és karbantartása, stb...)
 • számítógép karbantartást és hardver konfigurálást
 • operációs rendszer telepítést és konfigurálást
 • számítógép- vagy operációs rendszer használatának oktatását

A terméktámogatás maximum heti 1 óra ügyfélszolgálati időt foglal magába, ezen felül a Szolgáltató extra óradíjat kérhet.

A Szolgáltató írott formában, e-mailben vállal ügyfélszolgálatot, ami mellett opcionálisan, szükség esetén telefonon és táveléréssel is nyújthat támogatást, azonban a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy az e-mail mellett telefonon vagy táveléréssel is ügyfélszolgálatot nyújtson.

13. Felelősség és kártérítés

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit. A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt szolgáltatásért a Szolgáltatónak kifizetett összeget.

14. Felmondás

A Szolgáltató a licencjogot 30 napos határidővel megszüntetheti és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések és feltételek bármelyikét megszegi. A felmondásról a Szolgáltató írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés után 30 nappal a Felhasználó licencjoga megszűnik és a Szolgáltató kérésére a Felhasználó köteles a szoftver összes általa használt példányát haladéktalanul megsemmisíteni.

15. Programhiba és annak lejelentése

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a szoftver hibamentessége érdekében, de a szoftver komplexitása, a futtató rendszer és az operációs rendszerek folyamatos fejlődése és a hibák szubjektív volta miatt a szoftverben a legalaposabb tesztelés ellenére is előfordulhatnak rejtett hibák. Az észlelt hibákat a Felhasználónak haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, és minden, a hiba előfordulásának körülményeivel kapcsolatos, a hiba reprodukálását segítő információt meg kell osztania a Szolgáltatóval. A programjavításra csak Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

16. Szoftverhasználati adatok gyűjtése

Jelen szerződésben a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a szoftverhasználatról név nélküli adatokat gyűjtsön, amelyek lehetnek:

 • Szoftver neve, típusa és verziószáma
 • Egyedi, véletlenszerű azonosító szám, amely a telepítéskor jön létre, és a felhasználó beazonosítását nem teszi lehetővé
 • Operációs rendszer típusa
 • Java verzió
 • Használt szoftverösszetevők felsorolása
 • Ország kódja

A Szolgáltató vállalja, hogy a szoftverhasználati adatokat kizárólag a Szoftver fejlesztése, a felhasználói élmény javítása és a hibák elhárítása céljából használja fel, harmadik félnek nem adja ki, a szoftverhasználati adatokból a felhasználó személyazonossága, kiléte és semmilyen személyes adata nem határozható meg, és a szoftverhasználati adatok nem tartalmaznak a programadatbázisból származó adatokat.

17. Szerzői jogok

A szoftvert és annak összetevőit nemzeti és nemzetközi szerzői jogok védik, ennek megfelelően a Szolgáltató hiteles írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a szoftver belső működésének, felépítésének elemzése, módosítása, a forráskód visszafejtése, illetve a szoftver zárt kódú részeinek elkülönítése és felhasználása más szoftverek részeiként, illetve terjesztésük.

18. Feltételek módosítása

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit szabadon módosíthatja, a változtatásokról pedig írásos tájékoztatást köteles küldeni az ügyfeleknek.

19. Nem szabályozott kérdések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.01.15.

Az előző ÁSZF szövege ide kattintva olvasható.

Támogasd természetvédelmi tevékenységünket!

Természetvédelmi tevékenységünket nonprofit módon, teljesen ingyen végezzük, amiből semmilyen bevételünk nem származik. De mi is csak pénzből tudjuk magunkat fenntartani. Azért gyűjtünk, hogy tovább tudjuk folytatni hasznos értékteremtő és értékmegőrző munkánkat, ezért kérünk, ha van rá lehetőséged, támogass minket! Közös érdekünk az ország élővilágának megőrzése és a klímaváltozás elleni küzdelem.

 • 1 000 Ft - egy munkakesztyű ára
 • 5 000 Ft - egy madárodú elkészítése
 • 10 000 Ft - egy veszélybe került növény áttelepítése
 • 20 000 Ft - a parkjainkat védő kerítések egyszeri kaszálása

 

Számlaszámunk: 11749015-28535807 (OTP Bank)

Nevünk: Völgyerdő Nonprofit Kft.

-->